Skolerute

Vår

Høst

AUGUST
Første skoledag for elevene mandag 21
9 skoledager
SEPTEMBER
21 skoledager

OKTOBER
Høstferie uke 41 :
f.o.m . mandag 9.
t.o.m. fredag 13

17 skoledager

NOVEMBER

Fridager for elevene: 13 og 14 20 skoledager

DESEMBER

Siste skoledag for elevene før jul : torsdag 21

15 skoledager

JANUAR
Første skoledag for elevene etter jul : tirsdag 4

20 skoledager
FEBRUAR
Vinterferie uke 8: f.o.m. mandag 19. t.o.m. fredag 23
16 skoledager
MARS
Siste skoledag for elevene før påske: fredag 22.

16 skoledager
APRIL
Første skoledag for elevene etter påske: tirsdag 2
21 skoledager
MAI
Fridager for elevene: 1, 9, 10, 17 og 20.

18 skoledager

JUNI

Siste skoledag for elevene: fredag 21

15 skoledager